Rymdprogrammet

Del 1. Lift Off

I första avsnittet pratar vi om vad som krävs för att vi ska kunna lämna jorden och kunna ta oss till våra närmsta grannar i solsystemet, den internationella rymdstationen, månen och Mars. Vi försöker också reda ut vem det är som bestämmer när man väl tagit sig dit. En fråga som blir mer och mer aktuell i och med att fler aktörer tar sig ut i rymden, både länder och privata initiativ.
Johan Köhler, chef för forskning och utveckling på Rymdstyrelsen berättar om förutsättningarna för att kunna resa till Mars. Vi besöker Li Forsberg, chefsingenjör på raketmotortillverkaren GKN i Trollhättan och pratar om framdrivning. Katrin Nyman Metcalf, professor i rymdjuridik på Tallins Tekniska universitet berättar om vilka lagar som gäller i rymden, och den privata astronauten Richard Garriott berättar om sin inte helt enkla väg till den internationella rymdstationen.

Del 2. Kroppen som bromskloss

I andra avsnittet av Rymdprogrammet i P4 tittar vi på hur kroppen klarar sig i rymden. Ledtråd: Inte så bra, och även i rymddräkt, rymdskepp eller på rymdstationer finns det en hel del saker som är både påfrestande och direkt dödliga för kroppen om man inte skyddar den. Men skulle vi kunna anpassa kroppen för ett liv i rymden?
Vi träffar Dag Linnarsson, professor i baromedicin vid KI och pratar om hur kroppen klarar sig i rymden. Stefania Giacomello, forskare i genteknologi på SciLifeLab, berättar om sitt samarbete med NASA där hon studerar hjärtan från möss som varit på ISS. Vi träffar också Joakim Lundeberg, professor i molekylär bioteknik på KTH och pratat arvsmassa, genteknik, gensaxen CRISPR och om vi i framtiden kan använda den för att bygga den perfekta astronauten.

Del 3. Jakten på jordens tvilling

I tredje avsnittet av Rymdprogrammet i P4 letar vi efter exoplaneter och liv i rymden.
En av förutsättningarna för liv i rymden är rimligtvis att det har någonstans att bo. I alla fall liv så som vi känner det. En exoplanet är en planet som går runt en stjärna som inte är vår, alltså i ett annat solsystem. Vilket betyder att de ligger väldigt långt bort. Hur ser man om den är bebolig? Och hur hittar man ens planeter kring stjärnor flera ljusår bort? Vi besöker Onsala Rymdobservatorium och Carina Persson, docent i astrofysik vid Chalmers, och en av dem som spanar efter planeter utanför vårt solsystem. Vi träffar också Clas Svahn från UFO-Sverige och Archives for the unexplained.

Del 4. Färdkost

Ska mänskligheten bege sig ut på längre rymdfärder och bygga baser på Mars eller skicka generationsskepp till Alpha Centauri så behöver vi lösa hela eller delar av matförsörjningen på plats. I det fjärde avsnittet tittar vi på tre olika sätt att odla mat i rymden. Växter, insekter och kött! Trent Smith på NASA leder markarbetet för Veggie, ett projekt för odling av grönsaker på internationella rymdstationen ISS. Vi träffar Åsa Berggren, professor i ekologi som forskar om insekter som föda på Sveriges Lantbruksuniversitet och vi åkte till Chalmers och pratade med Julie Gold, professor i biomaterial om möjligheter att odla kött i laboratorium, både som föda och fungerande organ.